Situs yang menyajikan informasi tentang wanita,kesehatan, kecantikan, rumah tangga dan berbagai tips menarik lainnya. Jual cream sari, kanza, minyak bulus, acerola, bianka viex, biex, CX, tulipware | WA 08569834604

10 Orang Yang Dijamin Masuk Surga

10 Orang Yang Dijamin Masuk Surga / gambaran surga / bidadari bidadari surga / surga / neraka

Cream sari - Sahabat www.widjiume.com, tidak dipungkiri siapapun manusia yang beriman didunia ini pasti akan merindukan surga ketika diakherat nanti. Sehingga manusia akan beramal dengan perbuatan yang terbaik untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hanya orang-orang yang beriman saja yang akan percaya dengan kehidupan akherat sebagai balasan terhadap amal perbuatan selamA hidup didunia ini.

Untuk mendapatkan surga memang tidak semudah membalikkan tangan, banyak kisah para sahabat Nabi SAW yang dengan kekuatan imannya rela melakukan perbuatan atau pengorbanan terbaik untuk mendapatkan balasan Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Lihatlah bagaimana diantara sahabat Rasul SAW, memberikan seluruh hartanya, atau separuh hartanya atau bahkan rela mengorbankan jiwa raga untuk membela tegaknya Islam di muka bumi ini. Dan semua itu akan diganjar Surga atas karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Berikut ini para sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, yang tidak diragukan lagi amal dan pengorbanan mereka pada awal munculnya Islam puluhan abad yang silam :

1. Sahabat Abu Bakar Siddiq ra.
Sahabat yang pertama masuk islam dan merupakan khalifah pertama setelah Rasul SAW wafat. Pengorbanan dan keberanian beliau telah dicatat dalam sejarah bahkan dalam Surat At-Taubah : 40, "Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang (Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya:”Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Abu Bakar Siddiq meninggal dalam umur 63 tahun, dari beliau diriwayatkan 142 hadits.

2. Sahabat Umar Bin Khatab ra.
Sahabat yang merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar dan sahabat yang sangat dikasihi Rasul Saw semasa hidupnya. Pada jaman kekhalifahannya, islam berkembang luas dari timur sampai ke barat. Bahkan kerajaan Persia dan Romawi dapat ditaklukkan hanya dalam waktu setahun. Beliau meninggal dalam umur 64 tahun karena dibunuh, dikuburkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah dibekas rumah Aisyah yang sekarang terletak didalam masjid Nabawi di Madinah. Sebelum memeluk islam, sahabat Umar Bin Khatab merupakan musuh yang ditakuti kaum muslimin. Namun setelah bersyahadat dihadapan Rasul SAW, menjadi salah satu beteng islam yang menyurutkan perlawanan kaum Quraish terhadapat kaum muslimin.

3. Sahabat Usman Bin Affan ra.
Sahabat yang merupakan khalifah ketiga setelah Umar Bin Khatab ra, pada masa ini seluruh tulisan wahyu yang telah dicatat dikumpulkan menjadi satu yang kemudian disusun sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan Rasulullah SAW sehingga menjadi kitab suci seperti sekarang ini. Sahabat Usman Bin Affan ra meninggal dalam umur 82 tahun (ada yang menyebut 88 tahun) dan dimakamkan di Baqi'.

4. Sahabat Ali Bin Abi Thalib ra.
Sahabat yang merupakan khalifah keempat setelah Usman Bin Affan ra. Sahabat Ali Bin Abi Thalib ra merupakan sahabat yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan ahli dalam siasat perang dengan keberaniannya yang tidak diragukan lagi. Beliau sudah mengikuti Rasulullah sejak kecil dan hidup bersama Beliau sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya. Ali Bin Abi Thalib meninggal dalam umur 64 tahun dan dikuburkan di Koufah, Irak sekarang.

ucapan lebaran
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H


5. Sahabat Thalhah Bin Abdullah ra.
Masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar Siddiq ra, selalu aktif disetiap peperangan selain Perang Badar. Didalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah Saw sehingga terhindar dari mata pedang musuh, sehingga putus jari-jari beliau. Thalhah Bin Abdullah gugur dalam Perang Jamal dimasa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan di Basrah


6. Sahabat Zubair Bin Awaam
Memeluk Islam juga karena Abu Bakar Siddiq ra, ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan. Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada umur 64 tahun.

7. Sahabat Sa’ad bin Abi Waqqas
Mengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh peperangan, pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah dengan ke-2 ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud. Meninggal dalam usia 70 (ada yang meriwayatkan 82 tahun) dan dikuburkan di Baqi’.

8. Sahabat Sa’id Bin Zaid
Sudah Islam sejak kecilnya, mengikuti semua peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh rasul untuk memata-matai gerakan musuh (Quraish). Meninggal dalam usia 70 tahun dikuburkan di Baqi’.

9. Sahabat Abdurrahman Bin Auf
Memeluk Islam sejak kecilnya melalui Abu Bakar Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasul. Turut berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Meninggal pada umur 72 tahun (ada yang meriwayatkan 75 tahun), dimakamkan di baqi’.

10. Sahabat Abu Ubaidillah Bin Jarrah
Masuk Islam bersama Usman bin Math’uun, turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw. Meninggal pada tahun 18 H di urdun (Syam) karena penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun yang sampai saat ini masih sering diziarahi oleh kaum Muslimin.

Demikian 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Semoga memberikan kita pengetahuan untuk bisa melakukan amal perbuatan yang dapat memasukkan kita dalam golongan ahli surga. “Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang petama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dengan mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.” (Qs At-Taubah : 100)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2006/12/22/20/sepuluh-sahabat-yang-dijamin-masuk-surga

cream sari

0 komentar:

Posting Komentar

Kami sangat menghargai komentar anda yang membangun dan Anti Spam, akan saya kunjungi balik web anda. Terima kasih